Freelance DevOps / Linux engineer

0 1
0 naam ing. Sander Lentink
1 woonplaats Lelystad
2 geboortejaar 1991
3 talen EN, NL
4 rijbewijs A, B
5 telefoon +31617012655
6 email sv@lent.ink
7 links
 • www.lentink.consulting
 • linkedin.com/in/svlentink
 • github.com/svlentink
 • blog.lent.ink

About

Leergierig, ijverig en altijd opzoek naar de beste manier om iets gedaan te krijgen. Technologieen zijn enkel een middel tot het doel. Security bewust en bereid om problemen discreet aan te kaarten.

Ambitie

Wil graag meer ervaring opdoen met container orchestration zoals kubernetes. Daarnaast vind ik het leuk om raakvlakken te hebben met data science, security en code te schrijven.

Opleiding

0 1 2 3 4
0 MSc. Security and Network engineering Universiteit van Amsterdam 2017-2019 bezig
1 BSc. Software engineering Windesheim 2012-2016 behaald
2 Propedeuse Technische informatica Windesheim 2011-2012 behaald
3 MBO Mechatronica Landstede 2007-2011 behaald

Certificaten en cursussen

0 1 2 3 4
0 minor Kunstmatige intelligentie Universiteit van Amsterdam 2014
1 minor Wiskunde Universiteit Utrecht 2014
2 minor Web technologie Windesheim 2013
3 Certificate 7 habits of highly effective people FranklinCovey November 2012
4 Certificate Introductie Android Development InfoSupport December 2011
5 Certificate Basisveiligheid VCA Cito February 2007

Kennis velden


knowledge tree                               
 +-- Configuration Management CM                      
 |  +-- CI/CD integration, deployment                   
 |  |  +-- gitlab            August 2018  -> November 2018 
 |  |  +-- travis            February 2017 -> October 2018  
 |  +-- Infrastructure as Code IaC                     
 |  |  +-- ansible            March 2017   -> April 2017   
 |  |  +-- terraform           November 2018 -> November 2018 
 |  +-- Version Control Systems VCS                    
 |    +-- Git              2013      -> 2019      
 |    |  +-- Gitlab                           
 |    |  +-- Github                           
 |    |  +-- Bitbucket                         
 |    +-- svn              2012      -> 2013      
 +-- containers                               
 |  +-- container orchestration                      
 |  |  +-- DC/OS Mesosphere       February 2017 -> November 2018 
 |  |  +-- kubernetes k8s        June 2018   -> 2019      
 |  |  +-- microservices         June 2016   -> 2019      
 |  +-- docker              February 2015 -> 2019      
 |  +-- lxc                March 2017   -> 2019      
 |  |  +-- lxd              November 2017 -> 2019      
 |  +-- rkt                November 2017 -> December 2017 
 +-- data                                  
 |  +-- cache                               
 |  |  +-- Memcache           April 2017   -> October 2018  
 |  |  +-- Redis             June 2016   -> October 2018  
 |  +-- data science                            
 |  |  +-- D3js             2015      -> April 2018   
 |  |  +-- Python                             
 |  |  |  +-- Numpy           September 2018 -> October 2018  
 |  |  |  +-- Pandas          September 2018 -> November 2018 
 |  |  +-- web scraping                          
 |  +-- database                              
 |  |  +-- MySQL / MariaDB        October 2011  -> 2019      
 |  |  +-- NoSQL                             
 |  |  |  +-- MongoDB          July 2016   -> October 2018  
 |  |  |  +-- OrientDB         March 2015   -> June 2015   
 |  |  +-- PostgreSQL                           
 |  |  +-- SQL server          2012      -> 2013      
 |  +-- formats                              
 |    +-- AMQP / RabbitMQ        February 2017 -> 2019      
 |    +-- JSON                              
 |    +-- XML                              
 |    +-- YAML                              
 +-- infrastructure                             
 |  +-- Linux                               
 |  |  +-- Alpine            2016      -> 2019      
 |  |  +-- Ubuntu / Debian        2012      -> 2019      
 |  +-- Openstack             January 2017  -> February 2017 
 |  +-- VM                                 
 |  |  +-- KVM              February 2017 -> October 2018  
 |  |  +-- Xen              November 2017 -> 2019      
 |  +-- cloud                               
 |  |  +-- AWS Amazon Web Services    February 2017 -> November 2018 
 |  |  +-- DNS              2016      -> 2019      
 |  |  |  +-- bind           September 2018 -> October 2018  
 |  |  +-- Load balancing        July 2017   -> September 2018 
 |  |  |  +-- HA-proxy         March 2016   -> October 2018  
 |  |  +-- Reverse / TLS proxy                      
 |  |    +-- Apache          January 2017  -> September 2018 
 |  |    +-- Nginx           2015      -> 2019      
 |  +-- monitoring and notify                       
 |    +-- Slack API           2017      -> 2018      
 |    +-- elastic search        April 2017   -> July 2018   
 |    |  +-- kibana                           
 |    |  +-- logstash / grok      November 2017 -> December 2017 
 |    +-- email                             
 |    |  +-- exim           April 2017   -> 2019      
 |    |  +-- smarthost                         
 |    +-- nagios            December 2016 -> November 2018 
 +-- languages                               
 |  +-- Bash               February 2015 -> 2019      
 |  +-- HTML5 / CSS3           September 2011 -> 2019      
 |  +-- Java               April 2012   -> January 2014  
 |  +-- Javascript / Node.js       February 2015 -> 2019      
 |  +-- LaTeX               2014      -> 2019      
 |  +-- PHP                September 2011 -> June 2012   
 |  +-- Python              February 2017 -> 2019      
 |  +-- R                 November 2017 -> March 2018   
 |  +-- Ruby               February 2016 -> May 2016    
 |  +-- SQL                September 2011 -> 2019      
 |  +-- c#                January 2013  -> June 2013   
 +-- process management                           
 |  +-- SDLC                                
 |  |  +-- Agile                             
 |  |  |  +-- Kanban          2013      -> 2019      
 |  |  |  +-- SCRUM           April 2013   -> 2019      
 |  |  |  +-- User stories                        
 |  |  +-- Waterfall           October 2011  -> 2012      
 |  +-- documentation                           
 |  |  +-- confluence          April 2017   -> November 2018 
 |  |  +-- dokuwiki           2017      -> 2019      
 |  |  +-- draw.io                            
 |  |  +-- markdown                            
 |  +-- ticketing system                          
 |    +-- Github issue system      2014      -> 2019      
 |    +-- Jira             2016      -> 2017      
 |    +-- Redmine            April 2013   -> June 2013   
 |    +-- Trello            2013      -> 2019      
 +-- security                                
   +-- Access control                           
   |  +-- Basic-AUTH          May 2017    -> 2019      
   |  +-- IPTables           May 2017    -> 2019      
   |  +-- Netfilter                           
   |  +-- VPN              2017      -> 2019      
   +-- Cryptography                            
   |  +-- ECC                              
   |  +-- Public Key Infrastructure PKI                 
   |  +-- RSA                              
   |  +-- Secure Socket Layer SSL                    
   |  +-- Transport Layer Security TLS                  
   +-- DNSSEC              October 2018  -> 2019      
   +-- Kali linux            February 2018 -> April 2018   
   +-- Snort               April 2018   -> April 2018   
   +-- Wireshark / tcpdump        2014      -> 2019      

Overige

Arduino, Chrome extension, DRY Don't repeat yourself, Hugo, IPv6, IaaS, Internet of Things IoT, JQuery, KISS Keep it simple, MVC, NFS, PaaS, Progressive Web App, REST API, RFC, S3, SOAP, SSH, SaaS, UML Unified Modeling Language, Wordpress, back-end, blockchain, data-mining, flask, gcc, integration testing, makefile, mocha, openssh, openssl, routing, unit test, webpack, websockets

Ervaring

0 1
0 branche IT
1 organisatie Mijndomein, Lelystad
2 functie DevOps
3 periode December 2016 -> November 2018, 24h p/w
4 dienstverband werknemer
5 omschrijving Automatiseren van het operationeel beheer en het implementeren van nieuwe services. Mijn verantwoordelijkheid was het in de lucht houden van de bestaande diensten; hosting, email, DNS en het moderniseren van de interne configuratie tools.
6 werkzaamheden
 • Ontwikkelen microservices met Python
 • Microservices koppelen met RabbitMQ message systeem
 • Optimaliseren beheer mbv. nagios, elastic search monitoring, Slack notifications
 • Beheer hosting infra
 • Audit en rapporteren van security mbt. infrastructuur
 • Ddos interventie
 • Spam en phising email monitoring en preventie
 • Software ontwikkelaars voorzien van docker platform
 • Standby diensten draaien
 • Email platform beheer
 • Onderhoud in datacenter
7 technieken
 • Scrum/Kanban
 • Python
 • Apache2
 • LXC
 • SQL
 • Docker
 • Kubernetes
 • DC/OS Mesosphere
 • Git
 • Exim
 • KVM
 • Debian Linux
 • AWS EC2
 • RabbitMQ
 • PowerDNS
 • HA-proxy
 • OpenStack
0 1
0 organisatie OS3, Amsterdam
1 functie Covert channel researcher
2 periode April 2018 -> May 2018, 20h p/w
3 dienstverband edu. project
4 omschrijving Onderzoek naar de mogelijkheid om verborgen data in plaatjes via sociale media te delen. Verschillende sociale media lieten zien dat zij plaatjes converteren, zowel JPG als BMP, wat maakt dat verborgen data vernietigd wordt.
5 werkzaamheden
 • data embedden mbv. verschillende stenography tools
 • code bijdragen aan open source stenography tool op Github
 • de verschillende data dragers uploaden en weer downloaden voor validatie
6 technieken
 • Bash
 • Imagemagick
 • LaTeX
 • docker
 • Git
0 1
0 organisatie OS3, Amsterdam
1 functie Blockchain ontwikkelaar
2 periode February 2018 -> March 2018, 24h p/w
3 dienstverband edu. project
4 projecturl http://github.com/svlentink/logdag
5 omschrijving Klassieke infrastructuren maken vaak gebruik van een centrale log server. We hebben een Proof of Concept gemaakt die log blokken naar een willekeurige andere log server stuurt en een hash ervan op een blockchain plaatst. Hierdoor wordt het onmogelijk of onaantrekkelijk gemaakt om achteraf logs aan te passen.
6 werkzaamheden
 • Ontwerpen en bouwen blockchain architectuur
 • Ontwikkelen van web interface die real time een representatie van de graph laat zien
 • Ontwikkelen van de backend code in Python
7 technieken
 • Python
 • Docker
 • HTML5
 • Javascript
 • LaTeX
 • D3js
 • Git
0 1
0 organisatie KPMG, Amstelveen
1 functie Blockchain onderzoeker
2 periode January 2018 -> January 2018, 40h p/w
3 dienstverband thesis
4 omschrijving De meeste blockchain technologieen eisen dat een participant altijd online is om bij te blijven met de blockchain. We hebben een onderzoeksverslag geschreven over de verschillende consensus mechanismes uit de blockchain wereld en laten zien wat toepasbaar is voor mobiele apparaten.
5 technieken
 • LaTeX
 • Docker
 • Git
0 1
0 organisatie OS3, Amsterdam
1 functie Container technologist
2 periode November 2017 -> December 2017, 24h p/w
3 dienstverband edu. project
4 projecturl https://github.com/svlentink/container-performance
5 omschrijving Een van de nieuwe ontwikkelingen is serverless. Serverless vraag vaak dat code herschreven dient te worden. Als alternatief heb ik een Proof of Concept ontworpen die op basis van een trigger (REST API, AMQP message) een container opstart en vervolgens de output van het process in de container terug geeft.
6 werkzaamheden
 • Ontwikkelen van PoC in python
 • Performance overzicht genereren met R
 • Bootstrappen van VPSen mbv. Bash
7 technieken
 • Rkt
 • Docker
 • LXC / LXD
 • Python
 • Flask
 • Bash
 • LaTeX
 • R
 • Git
0 1
0 organisatie OS3, Amsterdam
1 functie IoT beveiling onderzoeker
2 periode September 2017 -> October 2017, 24h p/w
3 dienstverband edu. project
4 omschrijving Analyseren van de dataflow van IoT (Internet of Things) apparaten bekijken om inzicht te krijgen in de veiligheid en privacy. We hebben meerdere apparaten onderzocht en gekeken naar de data en waarmee ze verbinding maken.
5 werkzaamheden
 • Configuratie IoT apparten
 • Analyse van tcpdump mbv. Wireshark
6 technieken
 • Wireshark
 • Tcpdump
 • LaTeX
 • Docker
 • Bash
 • Git
0 1
0 branche IT
1 organisatie Superbuddy, Zwolle
2 functie DevOps
3 periode June 2016 -> September 2016, 40h p/w
4 dienstverband thesis
5 omschrijving Als onderdeel van mijn thesis heb ik hun oude monolith gedockerized en AB testing mogelijk gemaakt door verschillende componenten in te richten als micro-services. Verder heb ik monitoring en het uit te kunnen rollen via CI/CD geimplementeerd.
6 werkzaamheden
 • Systeem aanbevelingen
 • Dockerizen bestaande applicaties
 • Implementeren CI/CD
 • Mogelijk maken van A/B testing mbv. nginx
 • Adviseren VPS providers
7 technieken
 • Scrum
 • Git
 • Bash
 • Docker
 • Docker-compose
 • nginx
 • PHP
 • draw.io
 • LaTeX
0 1
0 branche digital journalism
1 organisatie Blendle, Utrecht
2 functie System analyst
3 periode February 2016 -> May 2016, 40h p/w
4 dienstverband thesis
5 omschrijving Om de laadtijd van de applicatie sneller te maken, heb ik gekeken naar mogelijkheden om caching op verschillende lagen te implementeren. Wanneer bleek dat alles met query parameters ging en dit niet mogelijk was op netwerk niveau, ben ik opzoek gegaan naar de code die het meeste tijd koste (dmv. static code analysis). Na twee bugs gevonden te hebben heb ik de applicatie ook lokaal werkend gekregen door hun core te dockerizen.
6 werkzaamheden
 • Architectuur vatten in diagrammen
 • Dataflow analysis
 • Static code analysis (Ruby)
 • Dockerizen monolith
7 technieken
 • Scrum
 • draw.io
 • LaTeX
 • Ruby
 • Nginx
 • HAproxy
 • CDN Content Delivery Network
 • Javascript
 • REST API
 • HAL JSON
 • Git
0 1
0 branche IT
1 organisatie imgZine, Amsterdam
2 functie DevOps
3 periode September 2015 -> January 2016, 40h p/w
4 dienstverband stage
5 omschrijving Het ontwikkelen van een Proof of Concept backend die gebruikt kan worden voor interne chat in applicaties. Heb een bestaande XMPP server gedockerized en gecompiled met websocket libraries en vervolgens een HTML5 applicatie gemaakt die via websockets (RFC7395) verbinding maakt met de backend.
6 werkzaamheden
 • Ontwikkelen HTML5 chat client
 • Backend inrichten
 • Installatie script in Bash
7 technieken
 • Scrum
 • Docker
 • HTML5
 • XMPP server
 • Websockets
 • Bash
 • LaTeX
 • Git
0 1
0 branche IT
1 organisatie Maxedy, Amsterdam
2 functie NodeJS ontwikkelaar
3 periode February 2015 -> June 2015, 40h p/w
4 dienstverband stage
5 omschrijving Deployment using Bash and REST-API in Meteor using OrientDB
6 technieken
 • Scrum
 • OrientDB
 • Node.Js / Javascript
 • REST API
 • Bash
 • NoSQL
 • HTML5
 • draw.io
 • Git
0 1
0 branche retail
1 organisatie Iceberg Webshophands, Dronten
2 functie Grails ontwikkelaar
3 periode November 2013 -> January 2014, 40h p/w
4 dienstverband stage
5 omschrijving Proof of Concept; developing online craigslist for fresh food
6 technieken
 • Scrum
 • Bash
 • Java
 • HTML
 • SQL
 • Grails
 • Git
0 1
0 organisatie Windesheim, Zwolle
1 functie PHP ontwikkelaar
2 periode September 2011 -> December 2011, 30h p/w
3 dienstverband edu. project
4 omschrijving Ontwikkelen van twee websites in teams
5 technieken
 • MySQL
 • PHP5
 • svn
0 1
0 branche energie
1 organisatie Total Wind, Dronten
2 functie Windmolen monteur
3 periode February 2011 -> July 2011, 40h p/w
4 dienstverband stage
0 1
0 branche industrie
1 organisatie Engels en de Beer, Lelystad
2 functie Paneelbouw
3 periode January 2010 -> January 2011, 8h p/w
4 dienstverband werknemer
5 omschrijving Bijbaan, maken van schakelkasten gebruikt in de voedingsindustrie
0 1
0 branche voeding
1 organisatie Iscal sugar, Lelystad
2 functie Machine monteur
3 periode 2009 -> 2011, 8h p/w
4 dienstverband werknemer
5 omschrijving Bijbaan, onderdeel van de technische dienst bij een voedselproducent